Hướng dẫn đặt vé và thanh toán Saigon Water Bus

BƯỚC 1: Truy cập vào website https://saigonwaterbus.com/

BƯỚC 2: Chọn bến khởi hành, bến đến, ngày đi sau đó nhấn tìm chuyến.

BƯỚC 3: Lựa chọn chuyến, số lượng vé sau đó xác nhận đặt vé

BƯỚC 4: Lựa chọn phương thức thanh toán

Quý khách thanh toán bằng QR Code:

Quý khách thanh toán bằng tài khoản ngân hàng:

BƯỚC 5: Có mặt trước 15 phút giờ tàu chạy để nhận vé.