QUY ĐỊNH CHUNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAIGON WATERBUS

Ngày đăng: 29/12/2020

1. NGUYÊN TẮC CHUNG

 • Trước khi đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ trên Saigon Waterbus (“Dịch vụ”), bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Quy định sử dụng của Saigon Waterbus này (sau đây gọi tắt là “Quy định”) thông qua việc hoàn thành việc đăng ký tài khoản Saigon Waterbus. Bạn chấp nhận không có bất kỳ giới hạn nào về và/hoặc liên quan tới tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây, kể từ thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ lần đầu tiên.
 • Khi xem xét việc sử dụng dịch vụ đặt vé trực tuyến cung cấp bởi Saigon Waterbus (sau đây gọi tắt là “chúng tôi” hoặc “Saigon Waterbus”), bạn cam kết rằng bạn có đủ tuổi theo luật định để xác lập Quy định này có tính ràng buộc, và không phải là người bị ngăn cấm tiếp nhận Dịch vụ theo pháp luật Việt Nam, hoặc bạn đã có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để sử dụng Dịch vụ theo quy định và phù hợp với Quy định này.
 • Đồng thời, khi đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ, bạn cũng cam kết và chấp nhận rằng:
  • Nếu bạn muốn định danh tài khoản, bạn sẽ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân (“Giấy tờ tùy thân”), ngày cấp, nơi cấp của Giấy tờ tùy thân, và chịu trách nhiệm về các thông tin mà bạn cung cấp khi thực hiện việc đăng ký cũng như sửa đổi, bổ sung các thông tin này.

2. QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT TÊN TÀI KHOẢN

 • Không được đặt tên tài khoản, nhân vật theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo, tên của trùm khủng bố, phát xít, tội phạm, và tên của những cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
 • Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.
 • Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc gây nhầm lẫn để giả mạo các cá nhân, tổ chức khác nhằm mục đích đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.
 • Không được đặt tên tài khoản, nhân vật vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.
 • Không được đặt tên có chứa các từ/cụm từ gây nhầm lẫn với các nền tảng trong hệ sinh thái của Saigon Waterbus thuộc quyền quản lý của Saigon Waterbus khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Saigon Waterbus.
 • Tài khoản vi phạm quy định về đặt tên sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.

3. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM KHÁC

 • Cản trở trái phép hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 • Cản trở trái phép việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
 • Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 • Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 • Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào dịch vụ của ứng dụng Saigon Waterbus.
 • Phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của dịch vụ cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.
 • Đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.
 • Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của Saigon Waterbus và/hoặc các dịch vụ của Saigon Waterbus dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
 • Các hành vi cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam trong từng lĩnh vực.

4. QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG SAIGON WATERBUS

 • Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin cá nhân, mật khẩu đã đăng ký.
 • Bạn được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.
 • Được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân theo quy định của Quy định này và Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân trên Saigon Waterbus. Theo đó, những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ chỉ được Saigon Waterbus sử dụng để kiểm soát các hoạt động trên Saigon Waterbus và không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chưa có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp có sự yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Được quyền yêu cầu Saigon Waterbus cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

5. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG SAIGON WATERBUS

 • Để nhận được sự hỗ trợ từ Saigon Waterbus, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác.
 • Bạn có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của bạn trên Saigon Waterbus bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, thông tin Giấy tờ tùy thân, email bảo vệ tài khoản. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ do sự bất cẩn hay bất kỳ lỗi bảo mật nào khác của chính cá nhân bạn, thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Chúng tôi sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.
 • Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho Saigon Waterbus về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào bằng cách gửi yêu cầu về email: [email protected] hoặc Hotline: 0888 288 166.
 • Chúng tôi quan tâm tới sự an toàn và riêng tư của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ trên Saigon Waterbus, đặc biệt là người chưa thành niên và người được giám hộ. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem Thông tin nào trên Saigon Waterbus thích hợp cho con của bạn hoặc người được bạn giám hộ. Tương tự, nếu bạn là người chưa thành niên hoặc người được giám hộ thì phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để xác định xem liệu rằng Thông tin mà bạn sử dụng/truy cập trên Saigon Waterbus có phù hợp với bạn hay không.
 • Bạn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Saigon Waterbus trong trường hợp bạn có hành vi vi phạm bất kỳ quy định nào tại Quy định này và/hoặc hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến tổn thất, thiệt hại về tài sản và uy tín của Saigon Waterbus.
 • Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam và Quy định này.
 • Tuân thủ các trách nhiệm, nghĩa vụ khác của người sử dụng mạng xã hội, Internet, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. QUYỀN CỦA SAIGON WATERBUS

 • Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu Saigon Waterbus có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Quy định này, Saigon Waterbus có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn. Đồng thời, Saigon Waterbus có quyền từ chối hỗ trợ và giải quyết các yêu cầu đối với tài khoản của bạn.
 • Khi Saigon Waterbus phát hiện những vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ như truy cập trái phép các Thông tin bị cấm theo Quy định này và/hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc những lỗi khác gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của Saigon Waterbus và/hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan, Saigon Waterbus có quyền: (i) tước bỏ mọi quyền lợi của bạn trong Quy định này, bao gồm chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với bạn; và/hoặc (ii) sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết các vi phạm này theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. TRÁCH NHIỆM CỦA SAIGON WATERBUS

 • Có trách nhiệm hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
 • Nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của bạn phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ trong thẩm quyền của Saigon Waterbus theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
 • Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo Quy định này, quy định của Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân trên Saigon Waterbus và quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi không bán hoặc trao đổi những thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam và/hoặc các trường hợp theo quy định tại Quy định này.

8. LOẠI TRỪ NGHĨA VỤ VÀ BỒI THƯỜNG

 • Bạn đồng ý loại trừ Saigon Waterbus khỏi tất cả các trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý, tố tụng phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
 • Bạn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Saigon Waterbus, trong trường hợp bạn có hành vi vi phạm Thỏa thuận này và/hoặc hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến tổn thất, thiệt hại về tài sản và uy tín của Saigon Waterbus, bao gồm cả chi phí liên quan đến việc giải quyết như án phí, phí luật sư, phí thuê chuyên gia tư vấn và các chi phí khác có liên quan đến việc giải quyết vụ việc.

9. CƠ CHẾ XỬ LÝ VI PHẠM

 • Nếu bạn vi phạm Quy định này, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của bạn tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các Dịch vụ và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Trường hợp hành vi vi phạm của bạn chưa được quy định trong Quy định này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Saigon Waterbus sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt mà Saigon Waterbus cho là hợp lý.
 • Nếu có khiếu nại về Thông tin bị xem là vi phạm và/hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến cơ chế xử lý vi phạm quy định tại Quy định này, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ tại địa chỉ email: [email protected] .

10. CẢNH BÁO VỀ RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG

 • Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, đình công, sự thay đổi của luật pháp, người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại đó. Saigon Waterbus cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

11. THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 • Quy trình đăng ký tài khoản sử dụng Saigon Waterbus yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn.
 • Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba trong các trường hợp theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn:
 • Chúng tôi được bạn chấp thuận thông qua việc chấp thuận Quy định này hoặc chấp thuận tại từng thời điểm;
 • Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý nhận tất cả thông báo, quảng cáo từ Saigon Waterbus liên quan tới Dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn.
 • Chúng tôi có thể dùng thông tin của bạn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu của Saigon Waterbus để phát triển các dịch vụ nhằm phục vụ bạn tốt hơn.

12. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN SAIGON WATERBUS

Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu của pháp luật Việt Nam về bảo vệ thông tin cá nhân như được quy định trong Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân trên Saigon Waterbus nằm trong khả năng của chúng tôi. Trong trường hợp bất khả kháng và/hoặc có sự tác động từ các yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc thông tin cá nhân của bạn bị tiết lộ.


13. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Chúng tôi sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, bí mật kinh doanh, và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các dịch vụ của Saigon Waterbus. Việc sử dụng bất kỳ đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nào của Saigon Waterbus cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.
 • Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng dịch vụ của Saigon Waterbus vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

14. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Các nội dung của Quy định này này có thể được chúng tôi sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới bạn. Những Thông tin sửa đổi, bổ sung sẽ được chúng tôi công bố trên Saigon Waterbus và có hiệu lực kể từ ngày được công bố.


15. HIỆU LỰC

 • Quy định này (bao gồm bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào tại từng thời điểm) có giá trị ràng buộc với bạn kể từ thời điểm bạn hoàn thành việc đăng ký tài khoản Saigon Waterbus.
 • Trong trường hợp một hoặc một số nội dung của Quy định này xung đột với các quy định của luật pháp và bị tòa án có thẩm quyền của Việt Nam tuyên là vô hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều khoản bị tuyên vô hiệu đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, và các nội dung khác của Quy định này vẫn có hiệu lực.