CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP TRÊN ỨNG DỤNG SAIGON WATERBUS

Ngày đăng: 29/12/2020

1. LUẬT ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ của bạn với Saigon Waterbus sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam, theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

2. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này, thuộc thẩm quyền giải quyết của Vinmec, phải được gửi tới Saigon Waterbus trong vòng 01 (một) tháng kể từ ngày xảy ra hành vi dẫn đến khiếu nại, tranh chấp đó.

3. ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Chúng tôi chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tranh chấp của bạn trong thẩm quyền của Saigon Waterbus theo quy định của pháp luật Việt Nam, với điều kiện bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Saigon Waterbus, chúng tôi sẽ căn cứ ghi chép của hệ thống để giải quyết. Theo đó, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định.

4. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Khi có bất kỳ khiếu nại nào, vui lòng thực hiện:

Gửi thư điện tử về email: [email protected], hoặc:

Gọi điện đến số Hotline: 1900.63.68.30 – 0888.288.166 

Bộ phận tiếp nhận khiếu nại của Saigon Waterbus sẽ liên hệ với bạn để làm rõ yêu cầu, đồng thời xác nhận lại sự việc và sẽ thông báo tới bạn trong thời gian sớm nhất (không quá … ngày làm việc từ khi tiếp nhận khiếu nại).

Saigon Waterbus có quyền yêu cầu bạn cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến vấn đề khiếu nại để xác thực và làm rõ sự việc, từ đó có hướng giải quyết phù hợp.

Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua đàm phán, thương lượng.